AUDNEDAL: Blant kvinner i Audnedal er det kun 1,63 prosent som har betalingsanmerkning. Det vil si mellom 13 – 14 personer, noe som er best i hele landsdelen. Hos menn i Arendal og Kristiansand er det henholdsvis 6,01 og 6,63 prosent som har betalingsanmerkninger.

Dette framgår av tall fra AAA Soliditet som Intrum Justitia har hentet inn.

De andre innlandskommunene utmerker seg også med svært få kvinner med betalingsanmerkninger. Både i Sirdal, Åseral og Valle er det under to prosent av kvinnene som har betalingsanmerkning.

Til tross for at kvinner er sikrere betalere enn menn, øker likevel andelen betalingsanmerkninger blant kvinner. Veksten er også høyere enn blant menn.

— Det er et stort paradoks at antallet betalingsanmerkninger vokser samtidig som nordmenn flest får stadig bedre råd. Mange føler seg åpenbart rikere enn hva de faktisk er, sier Reidun Korsnes, administrerende direktør i Intrum Justisia, i en pressemelding.

Intrum Justisia driver blant annet med inkasso og merker dermed veksten i betalingsanmerkninger.

Blant menn i Agder, er de som er bosatt i Froland dårligste betalere. Her er det 7,42 prosent som har betalingsanmerkninger.

I hele Norge har 3,58 prosent av kvinnene og 5,94 prosent av mennene betalingsanmerkning.