Langt skritt nærmere kraftfusjon

foto
Sentrale mennesker i fusjonsforhandlingene som nå har gitt et styre-anbefalt resultat: foran f.v. Lars Erik Torjussen, styreleder Agder Energi, Ann-Christin Andersen, styreleder Glitre Energi og Rune Bæver, tillitsvalgt i Glitre Energi. Bak fra venstre: Roger Thorsland, tillitsvalgt i Agder Energi, Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi, Pål Skjæggestad, konsernsjef i Glitre Energi, Jan Helmen, tillitsvalgt i Glitre Energi og Oddvar Emil Berli, konsernhovedstillitsvalgt i Agder Energi. Foto: Kjell Inge Søreide