KRISTIANSAND: Hovedkontoret kommer til å ligge i Kristiansand, men en del av fellesfunksjonene skal fordeles mellom Kristiansand og Arendal.

De to bankene startet samtalane om fusjon i januar. Nå har de klart en intensjonsavtale.

— Det å fusjonere til en stor bank har vi snakket om i mange år. Det er mer aktuelt nå enn noen gang. Det er nye krav til egenkapital for bankene og det trengs investeringer og teknologi. Stordriftsfordelene ved bank har økt, sier Trond Bjørnebak, styreleder i Sparebanken Pluss.

Sparebanken Sør

Navnet på den sammenslåtte banken blir Sparebanken Sør.

Stein A. Hannevik (59), administrerende direktør i Sparebanken Pluss, blir først arbeidende styreleder i en periode, deretter går han over som regulær styreleder. Administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug (52), blir administrerende direktør.

— Næringslivet på Sørlandet er i sterk positiv utvikling, og vi ønkser å følge våre kunder og bidra til videre vekst og utvikling i landsdelen, sier Stein Hannevik i en pressemelding.

Nye kunder

Ifølge bankene selv vil fusjonen være den største siden DnB/NOR-fusjonen i 2004. Den nye banken vil forvalte rundt 90 milliarder kroner og bli den femte største norskeide banken.

En fusjonert bank kan ifølge Trond Bjørnebak få større kunder enn de har i dag. I dag har de største bedriftene i landsdelen gått til banker som DnB og Nordea i stedet for de lokale bankene.

— Det fiinnes også stordriftsulemperved en bankfusjon, men det tror jeg at vi kan unngå bed å holde på den regionale tilknytningen. Vi vil fortsatt være en bank for Sørlandet, sier Trond Bjørnebak.