Greta Nygren Lohne har spart i aksjefond i femten år. Etter hun ble pensjonist stoppet hun innskuddene, men har fortsatt det oppsparte beløpet stående på fondskonto. Greta Nygren Lohne har spart i aksjefond i femten år. Etter hun ble pensjonist stoppet hun innskuddene, men har fortsatt det oppsparte beløpet stående på fondskonto. Foto: Kjartan Bjelland

– Har tro på jevn sparing over tid