Morten Brøvig-Thomassen, teknologidirektør i Servi AS, med en av nødventilatorene som er produsert i Kristiansand. Fra venstre bak ham, i produksjonshallen, står produksjonsleder Frode Eikeland, senior prosjektingeniør Morten Fredriksen og utviklingsdirektør Nils Harald Flaa. Morten Brøvig-Thomassen, teknologidirektør i Servi AS, med en av nødventilatorene som er produsert i Kristiansand. Fra venstre bak ham, i produksjonshallen, står produksjonsleder Frode Eikeland, senior prosjektingeniør Morten Fredriksen og utviklingsdirektør Nils Harald Flaa. Foto: Tormod Flem Vegge

Kristian­sand: Her produ­serte de 1000 nødre­spira­torer for regje­ringen