Kristian­sand: Her produ­serte de 1000 nødre­spira­torer for regje­ringen