• Øivind Stenstad (t.v.) har gått av som administrerende direktør ved Glencore Nikkelverk AS. Heretter skal han lede hms-arbeidet i konsernets nikkeldivisjon, med 7400 ansatte og innleide medarbeidere. Ny toppsjef ved anlegget i Kristiansand er Nils G. Gjelsten. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Direktørskifte ved Nikkelverket

Øivind Stenstad er blitt hms-ansvarlig i Glencore-konsernets nikkeldivisjon. Nils Gunnar Gjelsten rykker opp til administrerende direktør ved Nikkelverket.