Øivind Stenstad (t.v.) har gått av som administrerende direktør ved Glencore Nikkelverk AS. Heretter skal han lede hms-arbeidet i konsernets nikkeldivisjon, med 7400 ansatte og innleide medarbeidere. Ny toppsjef ved anlegget i Kristiansand er Nils G. Gjelsten. Øivind Stenstad (t.v.) har gått av som administrerende direktør ved Glencore Nikkelverk AS. Heretter skal han lede hms-arbeidet i konsernets nikkeldivisjon, med 7400 ansatte og innleide medarbeidere. Ny toppsjef ved anlegget i Kristiansand er Nils G. Gjelsten. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Direktørskifte ved Nikkelverket