• Bildet er fra Oslo tingrett, tatt høsten 2017. Den gang vant dette Skeie-laget i striden mot selveste Den norske stat, nå har det tapt mot staten i Borgarting lagmannsrett. F.v. advokatene Kyrre Eggen og Fred Arthur Andersen, deretter de sentrale Skeie-personene Geir Worum og Bernhard Hovden. FOTO: Rune Øidne Reinertsen (arkiv)

Skeie-selskap dømt til å betale 450 mill.

Soleklar seier i Oslo tingrett ble snudd på hodet i Borgarting lagmannsrett, og Skeie Technology må ut med 450 millioner kroner til staten. Men det kan bli finalerunde i Høyesterett.