• Glencore Nikkelverk er blant dagens 18 kjernebedrifter i Eyde-klyngen. Nikkelverket var også en av de 12 opprinnelige medlemsbedriftene i 2007. Totalt er det 55 navn på medlemslisten nå i 2018. FOTO: Kjartan Bjelland (arkiv)

Eyde-klyngen fra 12 til 55 medlemmer

Fra 12 medlemsbedrifter på Agder ved oppstart for 11 år siden, har prosessindustrinettverket Eyde-klyngen vokst til 55 medlemmer. Flere av dem holder til utenfor landsdelen.