• Odd Terje Døvik i Returkraft tar imot den første lasten med restavfall fra Telemark. Sjåfør Jan Øivind Olsen tar med matavfall og aske fra Agder tilbake til Telemark. FOTO: Kjell Inge Søreide (Returkraft AS)

Skal bytte 8500 tonn søppel

Bioavfall fra Agder skal sendes til Telemark. Restavfall fra Telemark skal til Returkraft i Kristiansand.