Strømprisen sør i landet har ligget på over én krone kilowattimen i 12 av 15 septemberdager så langt. I tillegg til strømmen i seg selv, betaler kundene også et påslag til strømselskapene, samt nettleie og avgifter.

Torsdag ligger strømprisen i Sør-Norge på 1,23 kroner kilowattimen utenom påslag, nettleie og avgifter, ifølge strømbørsen Nord Pool. Det er årets desidert høyeste snittpris, også godt over nivåene midtvinters på starten av året.

For Midt-Norge er prisen 64 øre kilowattimen utenom nettleie, avgifter og påslag til strømselskapene, og 60 øre i Nord-Norge. Prisen er lavere her – blant annet på grunn av bedre magasinfylling og begrenset nettkapasitet sørover.

Høye priser i Europa

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier torsdagens prisrekord ikke kommer som en stor overraskelse.

– Dette er bare en fortsettelse av det vi har begynt på, så det er ikke i seg selv noen stor overraskelse at det kommer nye rekorder utover høsten.

Årsaken til de høye prisene i Norge er en kombinasjon av at tørt vær og høye priser i Europa, forklarer Lilleholt.

Bakgrunnen for de høye strømprisene i Europa er i tur at produksjonskostnaden på kull- og gasskraftverkene er høy, med høye kullpriser, gasspriser på rekordnivå og CO₂-priser som har steget videre til rekordnivåer på over 60 euro per tonn.

– Prisene i Europa er langt høyere enn de nordiske og norske, på grunn av ekstreme gasspriser som har gjort nye hopp. Da blir nordiske og norske priser dratt etter hårene av de europeiske prisene. Sånn sett har det ikke skjedd så mye på norsk side, annet enn flere værvarsel som ikke gir så mye nedbør. Dette ser ut til å fortsette en måneds tid, sier han.

Advarer om anstrengt situasjon

Samtidig minner Lilleholt om at forbrukssesongen bare så vidt er i gang.

Oppvarming av hus har knapt vært nødvendig i Sør-Norge frem til nå, men med større behov for fyring er det logisk nok slik at prisene også vil bli høyere.

I tillegg skal den norsk-britiske strømkabelen settes i drift om to uker, noe som kan sende de norske prisen enda høyere.

– Det som er forskjellen nå i forhold til før er at det er massivt høye priser allerede i september. Med de vannmagasinprognosene vi har, så må man snakke om at her kan det bli rasjonering til våren, sier Lilleholt.

– Det betyr at da vil forbruket tvangsutkobles. NVE og Energidepartementet tar over disponeringen av vannet som er igjen i magasinene, og det kan være at de som har stor knapphet vil bli tvunget til å holde igjen på vannet, advarer han.

Lilleholt beskriver en unntakstilstand som fortsatt er langt unna, men han understreker at man må forberede seg på at det kan bli realiteten.

– Det er NVE sin oppgave, allerede nå må de nok begynne med kampanjer om det å spare strøm, og forberede folk på at det kan bli en anstrengt situasjon. Det er lang tid før mars-april, men vi må vente på at snøen i fjellet smelter igjen før vi vet fasiten. Derfor er det veldig usikkert frem til da.

Partner og kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting mener at det fortsatt er relativt lav sannsynlighet for at vi ender opp med rasjonering.

– Men det er klart vi må opp på høyere prisnivåer for å få kraftimport, sier han.

Både han og Lilleholdt mener oktober vil bli en kritisk avgjørende måned for strømprisene. Den neste faktoren er temperaturen gjennom vinteren.

– Jeg har vært i markedet i 25 år og aldri sett så store markedsbevegelser på denne tiden av året før. Det er helt ekstremt. Vi må være forberedt på at dette kan bli mer ekstremt enn man tør å tro på, sier Lilleholt.

Tredobbel regning

Rennesund i Thema Consulting sier at de høye prisene i Europa gjør at Norge fortsatt eksporterer til kontinentet.

– Sånn sett må vannkraftprodusentene føle at de har kontroll fortsatt. For det som er litt uvanlig nå er at det er veldig høye spot-priser, og så ligger forward-prisene for resten av høsten og vinteren lavere, og det betyr at kraftprodusentene har incentiv til å produsere nå fremfor å spare på vannet noen måneder, sier Rennesund.

Rennesund har for E24 regnet på hva de høye prisene vil få å si for en normal husholdning nå i september:

«For selve kraften må en husholdning ut med tre ganger så mye som normalt slik situasjonen er nå. For en gjennomsnittlig husholdning betyr det at kostnaden for kraften vil øke fra cirka 500 kr/måned i et normalår med priser på cirka 40 øre/kWh til 1500 kr dersom vi legger dagens spotpris på 113 øre/kwh til grunn. I tillegg kommer nettleie, avgifter og mva.», skriver Rennesund i en e-post.

– Avhengig av våt oktober

Han forklarer at spenningen fremover ligger i værutviklingen.

– Nye magasintall i dag viser at magasinene fortsetter å falle. Nå er vi avhengige av at oktober blir en våt måned, hvis vi ikke skal få en prisøkning, sier han.

Han forklarer at oktober er spesielt viktig, fordi nedbøren da kommer som regn. I november kan det ha blitt kaldt, og dersom nedbøren kommer som snø, får man ikke produsert kraft av den før neste år.

– Så risikoen her er at det fortsatt er tørt og relativt lite vindkraftproduksjon, og da må vi nærme oss de tyske prisene. Trenger vi import så må prisene i Norge være høyere enn det vi ser på kontinentet for at kraften skal flyte til Norden.

– I så fall vil prisen spesielt i Tyskland være det vi skal til, hvis det fortsetter å være tørt. Motsatsen blir hvis det blir våtere, da skal nok prisen noe ned. Men vi venter uansett en vinter med høyere priser enn normalt.