• Gard er solid som Dovre og tåler fint et tapsår av og til. Men glede seg gjør de neppe i Varmekrogen. FOTO: Rune Øidne Reinertsen (arkiv)

Surt år for Gard

462 millioner kroner tapte Gard i forrige regnskapsår. Forklaring: uvanlig store skadeutbetalinger, svakt finansresultat og nedskriving av et it-prosjekt.