– Stortinget kan verken ansette eller avsette oljefondssjefer, men vi kan henvende oss til finansministeren med vår vurdering av om ansettelsesprosessen har vært tilstrekkelig tillitvekkende, sier Ap-nestleder og finanspolitisk talsperson Hadia Tajik til NTB.

Den 53 år gamle hedgefondforvalteren Nicolai Tangen ble i slutten av mars presentert som ny sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM) – forvalteren av Norges pensjonsformue, oljefondet. I ettertid er det kommet fram en rekke momenter rundt ansettelsen av ham, momenter som har vekket kritikk fra blant annet opposisjonen.

Tajik er saksordfører og skal styre den åpne høringen som finanskomiteen avholder om saken mandag. Både sentralbanksjef Øystein Olsen og Julie Brodtkorb, som er leder for Norges Banks representantskap, Stortingets kontrollorgan med sentralbanken.

– Alvorlig og uvanlig

Hun poengterer at det er regjeringens ansvar å tilse at alle store offentlige institusjoner – som sentralbanken og NBIM, som forvalter oljefondet – har tilstrekkelig tillit. Både måten Tangen ble ansatt på og hvorvidt det er gjort nok for å forhindre interessekonflikter mellom hans og oljefondets interesser kan ha bidratt til svekket tillit.

– Jeg vil ikke komme med noen konklusjoner før alle spørsmål er besvart. Det er viktig for Arbeiderpartiet å gå grundig inn i en så alvorlig og uvanlig sak, sier hun.

Komiteens utgangspunkt er rapporten fra Norges Banks representantskap av 27. mai. Brodtkorb og Olsen vil begge starte sine «forklaringer» med å redegjøre for hva som er nytt siden den gangen.

Ett sentralt punkt er mulige interessekonflikter mellom Tangens personlige økonomi, eierskap og investeringer og jobben som oljefondssjef. Samtidig kritiseres Norges Bank for mangel på åpenhet i søknadsprosessen, og det etterlyses større åpenhet rundt Tangen-fondenes tilknytning til skatteparadiser.

Vaktbikkje kritisk

I et oppsiktsvekkende og sterkt kritisk brev advarer representantskapet mot at tvil om ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet om skatteetiske holdninger vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig.

Representantskapet mener mekanismene som er etablert for å forhindre interessekonflikter, fortsatt ikke er tilstrekkelige. Da ansettelsesavtalen var offentliggjort, ga Brodtkorb kommentar:

– Avtaleverket endrer ikke på at hovedstyret har lagt seg på en linje om å demme opp for risiko, mens representantskapet mener risiko for interessekonflikter mellom Tangens private investeringer og Nbim må elimineres, sier Brodtkorb.

– Amatørmessig og kritikkverdig

– Det handler ikke om Nicolai Tangen som person, men om man har fått på plass et rammeverk som sikrer bred tillit. Det kan ikke være noen interessekonflikter, og vi kan ikke ha en oljefondssjef som er registrert i et skatteparadis, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Først og fremst vil Kaski vite hvorfor Norges Bank inngikk en ansettelsesavtale før det var avklart hvordan interessekonflikter skulle håndteres og en armlengdes avstand skulle sikres mellom Tangens fond og den nye jobben.

– Det er amatørmessig og kritikkverdig at Norges Bank har gjort det, mener Kaski.