Beslutningen møtes med lettelse og glede i arbeidslivs- og næringslivsorganisasjoner. Men regjeringen får samtidig kritikk for å ha ventet lenge.

– Dette var jaggu meg på tide. De permitterte har ventet altfor lenge på denne avgjørelsen, sier første nestleder Peggy Hessen Følsvik i LO.

– Det har skapt unødvendig stor usikkerhet og mye engstelse for titusenvis av arbeidstakere og alle bedriftene, sier hun.

Også NHO-sjef Ole Erik Almlid er godt fornøyd med at ordningen utvides.

– Det har vært helt vesentlig for bedriftene, som nå kan holde på kompetanse og slippe å si opp sine ansatte.

Solberg: Nødvendig

Normalt kan en arbeidstaker være permittert i et halvt år, altså 26 uker. I vår ble perioden midlertidig utvidet til 30 uker på grunn av den ekstraordinære situasjonen under koronapandemien, og nå utvides den ytterligere. For å unngå unødvendige oppsigelser vil regjeringen la folk kunne gå permittert i inntil 52 uker.

Ordningen gjelder fra 1. november til 30. juni neste år, og Solberg peker på flere årsaker til at LO og NHO nå blir bønnhørt.

* Uteliv, hotell- og restaurant og reiseliv kommer fremdeles til å måtte leve med strenge restriksjoner og dermed usikre tider.

* Utsiktene i verdensøkonomien er dårligere – mange land som er viktige for vår produksjon, kan komme til å ha lavere etterspørsel.

– Det er usikkerhetsmomenter i dette som gjør at nye gruppe kan oppleve at det blir vanskeligere, sier Solberg til NTB.

Eksperter skeptiske

Selv om koronakonsekvensene for norsk økonomi ikke har vært så dramatiske som man trodde i vår, og antall permitterte har falt kraftig, er krisen ikke over, understreker arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Flere eksperter stiller imidlertid spørsmål ved om forlenget permittering er riktig medisin.

– Jeg er skeptisk til dette. Man låser arbeidskraften inn, og dette kan ha betydelige kostnader, sier professor i samfunnsøkonomi Espen R. Moen ved Handelshøyskolen BI til NTB.

Seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret peker på problemet i at man ikke klarer å skille mellom jobber som har livets rett, og dem som ikke har det, ifølge NRK.

Ny arbeidsgiverperiode

En forutsetning for at bedrifter kan permittere sine ansatte, er at behovet for kutt er midlertidig. Normalt må bedriften de første 15 dagene betale de ansattes lønn, i det som kalles arbeidsgiverperioden, før Nav tar over.

Regjeringen vil ha en ny arbeidsgiverperiode på fem dager før en ny permitteringsperiode kan begynne. I disse fem dagene må bedriften på ny dekke de ansattes lønn. Dette gjelder alle som ved årsskiftet har vært permittert i 30 uker eller mer.

Hensikten med dette er at bedriftene skal ta noe av den økonomiske byrden ved å utvide permitteringsordningen. Målet er å legge et visst press på arbeidsgivere for å få dem til å vurdere om det er nødvendig å holde på arbeidstakerne, eller om man i stedet bør gå til oppsigelser fordi virksomheten ikke lenger er bærekraftig.

– Vi ønsker å ha lavest mulig arbeidsgiverperiode, men vi har forståelse for dette, sier Almlid fra NHO til NTB.

Endringene har budsjettmessige konsekvenser i 2020. Regjeringen vil derfor legge fram en proposisjon til Stortinget med forslag til budsjettvedtak.