Nå er 7200 kilometer unnagjort: – Vil øke oppmerk­somheten rundt regionen