• Her illustreres størrelsen på Haliade-X 12 MW. NOV jobber med å utvikle verktøy og metoder for å montere gigantturbinen ved kai, eventuelt i smult farvann nær land. Poenget er å få ned kostnadene ved havvind fra svære, flytende installasjoner langt til havs. FOTO: GE Renewable Energy

NOV inn i havvind

NOV har kapteinsbindet på et toppet lag som jobber med å få ned kostnadene ved «flytende havvind».