• Tom Fedog, adm.dir. i Stimline og seriegründer, ser for seg en gradvis oppgang for Sørlandets offshorerettede leverandørindustri. Men ingen ny boom. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Tre år senere er oljepessimisten blitt betinget optimist

For tre år siden varslet han bemanningskrisen blant Node-bedriftene. Nå, med 70 dollar for et fat olje, er Tom Fedog betinget optimist. Men noen ny ordreboom ser han ikke for seg.