BYKLE: — At potensielle utbyggere som Hovden Alpinsenter og Roger Hagel Sørli tilbyr seg å garantere at ikke mer enn 50 prosent av boenhetene skal selges, er kjempeinteressant. Det inngår i vårt planarbeid å sjekke ut det juridiske rundt nettopp slike forhold, sier Jon Rolf Næss.

Han er ordfører i Bykle for Arbeiderpartiet og bekrefter nevnte Sørlis oppfatning: Kommunen frykter at utbyggingsprosjekter i Hovden sentrum, med sine "ekstremt verdifulle arealer", som Næss uttrykker det, skal ende opp med kun kalde senger.

Et kommunalt planarbeid pågår.

— Vi nærmer oss sluttspurten for kommunedelsplanen for Hovden, som etter hvert også vil omfatte arealdisponering i sentrum. Det går mot politisk behandling til høsten, antyder ordfører Næss.

Hva behandlingen kan ende opp i, sett i forhold til Sørlis ønske om å kunne selge ut 50 prosent av nye boenheter, vil han imidlertid ikke ha noen formening om nå.

— Ingen kan svare på det per i dag. Men vi har innhentet uttalelser fra næringslivet, deriblant Color Line. Utfordringen er ikke bare antallet kalde versus varme senger, men også å få fram den type varme senger som markedet etterspør. I dag går det mye på leiligheter og selvhusholdning, og det vi bestemmer nå, vil ha virkning i minst 15 år fremover. Vi må også huske på slikt som trygg skolevei og gode forhold for de fastboende, understreker Jon Rolf Næss.

Han oppsummerer:

— Vi skulle hatt en krystallkule som kunne fortelle oss hva som er den rette balansen fremover!