Samfunnsstraff for tyveri fra praksisplass: «Helt på trynet»