Kai Johansen er direktør for "Operational Excellence" ved Glencore Nikkelverk, Tanja Erichsen er partner i BDO og innleid til et oppdrag: Sammen med Johansen leder hun et forprosjekt som skal undersøke markedsmulighetene for hydrogen produsert ved Nikkelverket. Her står de på den gamle KMV-tomta øst for bedriften. Der kan det komme et anlegg for tørking og komprimering av hydrogen. Kai Johansen er direktør for "Operational Excellence" ved Glencore Nikkelverk, Tanja Erichsen er partner i BDO og innleid til et oppdrag: Sammen med Johansen leder hun et forprosjekt som skal undersøke markedsmulighetene for hydrogen produsert ved Nikkelverket. Her står de på den gamle KMV-tomta øst for bedriften. Der kan det komme et anlegg for tørking og komprimering av hydrogen. Foto: Kjartan Bjelland

Nikkelverket kan bli hydrogenleverandør