Tibber-kunder vil få en unormalt høy regning i posten 1. oktober. Da må kundene betale for strømforbruket sitt i september, i tillegg til estimert forbruk for halve oktober.

– Forbrukertilsynet har gjort det klart overfor Tibber at de har brutt loven ved å varsle en endring av sine vilkår, fra etterskuddsfakturering til forskuddsfakturering, fordi de har gitt kundene mindre enn 14 dagers varsel, skriver seksjonssjef Tonje Drevland i Forbrukertilsynet til E24.

Tilsynet har som følge av det de omtaler som et lovbrudd gått i dialog med Tibber, opplyser hun. Drevland kaller dialogen for konstruktiv.

– Og de har akseptert å sende ut tilleggsinformasjon til sine kunder i løpet av morgendagen. I denne informasjonen må de klart opplyse forbrukerne om retten til å si opp avtalen, og at forbrukerne kan unngå å motta faktura med forskuddsbetaling nettopp ved å si opp avtalen.

– Løpende dialog

Tibber bekrefter overfor E24 at det «har hatt en konstruktiv dialog med Forbrukertilsynet», og at det vil iverksette tiltakene som tilsynet etterspør.

Strømselskapets sjef, Edgeir Vårdal Aksnes, kommenterer tilsynets utspill slik:

– I dag lanserte vi to ting i tillegg til den endrede faktureringsmodellen. Det ene var at du som kunde kan selv velge forfallsdato for fakturaen. Det andre er utsettelse av betaling 30 dager uten gebyr. Alt dette for å tilby kundene fleksibilitet, sier han.

– Vi har hatt løpende dialog med Forbrukertilsynet for å finne de beste løsningene, så det vi har gjort i tillegg er å lage informasjon om hvordan man som kunde kan bytte for at det ikke skal være tvil om at du som kunde har alternativer og tydelig informasjon, fortsetter Aksnes.

Kan gi gebyr

Forbrukertilsynet understreker at det har «mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr, altså en form for bot, ved vesentlige lovbrudd».

– Forutsatt at Tibber gjennomfører de kompenserende tiltak som vi har vært i dialog med Tibber om, med å sende ut viktig informasjon til kundene om muligheten for oppsigelse og praktiske konsekvenser av dette, kommer ikke Forbrukertilsynet til å benytte seg av økonomiske sanksjoner i denne saken. Slik vi ser det, vil forbrukerne nå bli tilstrekkelig ivaretatt gjennom informasjonen Tibber sender ut, skriver Drevland.

Forbrukertilsynet «venter at det er flere strømleverandører som fremover kommer til å gjøre en endring til forskuddsbetaling fremover».

– Da oppfordrer vi disse til å ta kontakt med oss for å få veiledning i forkant, slik at de kan være sikre på at de opptrer lovlig og forbrukerne ikke blir skadelidende. Vi minner om at Forbrukertilsynet har mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr, altså en form for bot, ved vesentlige lovbrudd.

– Skeptisk

Seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier det Tibber-grepet fremstår som et kreativt forsøk på å ikke bli definert som forskuddsbetaling.

De anbefaler at alle benytter seg av muligheten til å sette forfallsdato så langt frem i tid som mulig.

– Forbrukerrådet er generelt skeptisk til forskuddsbetaling. Det gjelder også når det gjelder strøm, hvor kundene i verste fall ender opp med å gi selskapet et usikret lån, sier Iversen.

Dette vil kundene merke på lommeboken når de må betale for halvannen måneds strømbruk i oktober, ifølge Iversen.

– Kunden skal ikke være strømsalgselskapenes bank. Hvis selskapene trenger sikring, så bør dette løses på annet vis, og noe myndighetene eventuelt bør se på.

Tibber beklager

PR-sjef i Tibber, Gaute Haaversen-Westhassel kommenterer Forbrukerrådets kritikk ved å si at de har stor forståelse for den vanskelige situasjonen mange er i.

– Vi er fullstendig klar over at dette kommer brått på for kundene våre og det beklager vi veldig, men vi har per i dag ingen annen måte å kunne sikre lavest mulig strømpris på, sier han.

Videre etterlyser han statsgarantier, og mener at fraværet av disse gjør at Tibber må endre faktureringsvarsel på kort varsel.

– Vi vet at fristen er kort og håper at mer fleksible betalingsløsninger gjør kundene bedre i stand til å håndtere de høye strømprisene både nå og i fremtiden, sier Haaversen-Westhassel.

– Målrettet grep

Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet sier følgende om saken:

– Det viktigste grepet staten tar for å bistå strømkundene, er den omfattende strømstøtteordningen for husholdningene. Den har vist seg å være et målrettet og treffsikkert grep for å håndtere de økte strømprisene som følge av krigen i Ukraina og lav fyllingsgrad i norske vannmagasiner.

– Vårt inntrykk er at tilgang på likviditet er et begrenset problem i Norge. Innenfor dagens regelverk kan kraftleverandørene bruke både forskudds- og etterskuddsvis fakturering av strømforbruket. Vi er ikke kjent med at kraftleverandører har problemer med å finansiere seg i det private kapitalmarkedet.

Schibsted er eier i Tibber. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.