Stenger etter 50 år. Seks ansatte mister jobben.

foto