– Vi tolker det som at regjeringen har fått marsjordre fra Stortinget om å sikre at folk ikke kastes ut av strømstøtteordningen før vinteren når de har rettmessig krav på støtte, sier energipolitisk talsperson for Rødt, Sofie Marhaug.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har nettopp enstemmig vedtatt to forslag til endringer i strømstøtten:

  1. De ber regjeringen vurdere hvordan husholdninger som får sin oppvarming fra nærvarmeanlegg kan omfattes av strømstøtteordningen

  2. De ber regjeringen vurdere hvordan husholdninger som reelt sett har fast bopel i bolig registrert som fritidsbolig - og ikke eier eller disponerer annen bolig  kan omfattes av strømstøtteordningen

Og komiteen ber om svar snarest mulig, og at strømstøtten om mulig, skal omfatte husholdninger med nærvarmeanlegg eller som bor fast i fritidsbolig innen utgangen av 2022.

Dermed kan det løse seg for de mange som bor fast på hytta og som går vinteren i møte uten strømstøtte.

Håper på rask løsning

– I utgangspunktet er det jo ikke lov å bruke fritidsboliger som helårsboliger, men dere mener fortsatt det er riktig å gi strømstøtte?

– Hensikten med strømstøtte er å gi alle støtte der de bor. Så er det jo ingen som ønsker å lage smutthull, så jeg ser for meg en søknadsordning der man tar utgangspunkt i de som var folkeregistrert i en fritidsbolig før strømstøtteloven trådte i kraft, sier Marhaug.

Varaordføreren i Nesodden kommune, Eivind Hoff-Elimari (MDG), som har rundt 300 husholdninger som bor i fritidsboliger hele året, mener det bør rekke at disse fremlegger en bostedsattest fra Skatteetaten.

Miljøpartiet de Grønnes (MDG) representant i energi- og miljøkomiteen, Kristoffer Robin Haug, er glad for at det han kaller «Nesodden-forslaget» har fått enstemmig flertall i komiteen.

– Dette har rammet mange tusen nordmenn og vi håper dette betyr at det raskt vil komme på plass en løsning fra regjeringen, sier Haug i MDG.

Mener regjeringen har tolket loven feil

Rødt-representant Marhaug mener regjeringen i utgangspunktet har tolket den såkalte strømstønadsloven feil når de har utelatt de som bor fast i fritidsboliger, uten å eie eller disponere annen bolig, fra ordningen.

– Det var en samlet komité som den gang behandlet loven og merket seg at ordningen skal omfatte alle husholdningskunder. Det er mange som befinner seg i en gråsone nå som jeg mener det ikke er grunnlag for å ikke gi støtte ut i fra lovens intensjon, sier Marhaug.

Selv anslår hun at det kanskje kan dreie seg om flere hundre eller tusen husholdninger som har falt mellom flere stoler i forbindelse med strømstøtteordningen.

– Jeg kan se for meg alle mulige innvendinger til dette, men mener fortsatt det er skumlere at noen risikerer å fryse gjennom vinteren og ikke får støtte i det hele tatt, sier Marhaug.