Utviklet i Kristian­sand: – Kan kutte utslipp tilsva­rende 6200 person­biler