Les også:

  • Mange går i prestasjonsfellen

  • Har Norges høyeste jobb

  • 524 vil bli brannkonstabel

Trusler og vold er vanlige risikofaktorer i arbeidsmiljøet til vektere, og vekteryrket er det nest farligste etter politi, skriver .

Blant de ulike vektertjenestene er sivilkledde butikkontrollører på første plass når det gjelder risiko.

Det fremgår av en rapport fra den svenske BYA (Bevakningsbranschens yrkes— och arbetsmiljönämnd) for 2011. ## - Svært utsatt gruppe

Trond Erik Thorvaldsen, informasjonssekretær i fagforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer vektere, sier arbeidsforholdene for norske vektere er lignende.

- Vektere har som en av sine oppgaver å observere og rapportere hendelser, og ser daglig lovbrudd. Det er derfor ingen overraskelse for oss at denne svenske rapporten konkluderer med at butikkvektere er en svært utsatt gruppe, sier Thorvaldsen til Aftenposten.

Vil trygge arbeidsforholdene

Han mener imidlertid det også gjelder andre yrkesgrupper i vekterbransjen enn butikkontrollører.

— Det viktig å legge til rette for å trygge arbeidsforholdene på best mulig måte for denne yrkesgruppen også i Norge. Arbeidet med å bedre arbeidsvilkårene for denne yrkesgruppen har pågått mellom partene i flere år, sier Thorvaldsen.

Bedre utdanning

Den svenske nemnden BYA foreslår blant annet høyere bemanning og bedre utdanning som tiltak for å trygge vekternes arbeidsforhold. Det mener Thorvaldsen er fornuftige forslag.

- Både bemanning og utdanning er vi også opptatt av. En mer omfattende utdanning ville gjort vekterne flinkere til å håndtere situasjoner som oppstår, tror Thorvaldsen.

I dag er det kun et tredagers kurs som kreves for at vektere skal få komme ut i praksis, ifølge .