– Sørlandsk industri er helt avhengig av EØS-avtalen