Vil revo­lusjo­nere trenings­bran­sjen: – Det er risiko­sport å inves­tere

foto