– I dag har krigen blitt enda mer alvorlig, sier Støre.

Han er kritisk til at Russland fredag innlemmet fire regioner i Ukraina i Russland, nemlig Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja.

– Norge fordømmer Russlands innlemmelse av de fire regionene på det sterkeste, sier statsministeren.

Tidligere denne uken ble det kjent at det hadde oppstått omfattende lekkasjer på to russiske gassrør i Østersjøen. Dette bidrar til ytterligere spenning i en krevende situasjon.

Tidligere i år gikk Russland til invasjon av Ukraina, noe som ble møtt med omfattende vestlige sanksjoner.

Fra i fjor bremset også Russland sine gassleveranser til Europa, noe som har bidratt til skyhøye energipriser og uro i mange land.

– Russland forsøker å skape en energikrise i Europa, sier Støre.

– De forsøker også å avlede oppmerksomheten fra krigen i Ukraina, legger han til.

Støre sier han har vært i kontakt med den svenske og danske statsministeren, den tyske forbundskansleren, EU-kommisjonens president og Natos generalsekretær, og sier at alle disse aktørene står samlet.

– Forsvaret vil være mer synlig

Beredskapen på norsk sokkel er hevet etter hendelsene i Østersjøen. Oljeselskapene Equinor, Aker BP og Vår Energi er blant aktørene som har økt beredskapen, og politiet har forsterket sikringstiltak.

Fredag offentliggjorde Forsvaret bilder som viser omfattende patruljering ved norske olje- og gassanlegg. Jagerfly har vært på tokt i Norskehavet, Kystvakten er i Nordsjøen og fartøyene KNM Skjold og KNM Thor Heyerdahl ligger henholdsvis ved Tjeldbergodden og Mongstad.

– Forsvaret vil være mer synlig rundt våre olje- og gassinstallasjoner, sier Støre.

To skip fra Kystvakten patruljererer i Nordsjøen, sammen med et maritimt overvåkningsfly, opplyser Støre.

Takket ja til utenlandske bidrag

Han sier at Norge også har takket ja til bidrag fra andre land for å passe på anleggene på norsk sokkel.

– Vi er i dialog med våre allierte for å øke tilstedeværelsen i norsk sektor, og har takket ja til bidrag til fra Tyskland, Frankrike og Storbritannia, sier Støre.

– Vi følger altså bedre med i luften, på sjøen, i cyberdomenet og gjennom vakthold, legger statsministeren til.

Han vil også besøke Sleipner-plattformen i Nordsjøen lørdag for å snakke med de ansatte om situasjonen. Sleipner er et sentralt knutepunkt for norsk gasseksport.

– Jeg forstår at folk blir urolige for hva konsekvensene av hendelsene i Østersjøen kan få, sier Støre.

– En villet handling

Ved forrige pressekonferanse på onsdag, uttalte Støre at antagelsen var at lekkasjene ved Nord Stream-rørene var «en villet handling».

Han uttalte videre at situasjonen har skapt en svært alvorlig situasjon, og at det skjer mot et bakteppe av krig og energikrise i Europa.

– Vi må komme til bunns i hva som har hendt og hvem som står bak. Men det kan ta tid, sa han, og ville ikke trekke noen slutninger om hvorvidt Russland står bak, sa Støre.

Også den svenske regjeringen har et pressetreff om gasslekkasjene fredag ettermiddag.

Fakta om lekkasjene:

  • Dette har skjedd: Tirsdag morgen bekrefter det svenske Sjöfartsverket at det lekker fra gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen. Rørledningene frakter naturgass fra Russland til Tyskland.

  • Mulig sabotasje: Seismologer registrerte to kraftige eksplosjoner ved rørledningene mandag. Tyske, danske og polske myndigheter mener Russland kan stå bak.

  • Derfor er dette viktig: Europa er i en energikrise, og Russland blir beskyldt for å føre en energikrig mot Europa. Norge er nå EUs største gassleverandør. Sikkerheten rundt norsk gass har aldri vært så utsatt som nå, mener forskere.

Forsvaret har troppet opp sin tilstedeværelse både på norsk sokkel og ved landanleggene, og patruljerer nå med skip og jagerfly. Her er to F-35-jagerfly nær Draugen-feltet i Norskehavet. Foto: Forsvaret