• Det har vist seg som en krevende og dyr oppgave å frembringe oppdrettshummer. Nå skal et Dubai-basert handelsselskap gå inn med mellom 30 og 50 millioner kroner for å skape «blå vekst». FOTO: Norsk Hummer (arkiv)

Dubai-kapital til Norsk Hummer

Interbrics General Trading LLC, basert i Kuwait, skal gå inn med mellom tre og fem millioner euro (30–50 millioner kroner) i frisk egenkapital i Norsk Hummer AS.