• MHWirth er fremfor alt leverandør av offshore boreutstyr og tilknyttede ingeniør- og prosjektstyringstjenester. MPO-satsingen i 2013 ble imidlertid en dyr affære. FOTO: Kjartan Bjelland (arkiv)

Dyr moro for MHWirth

I 2013 kjøpte MHWirth teknologiselskapet MPO for 321 millioner kroner. Per utgangen av 2018 hadde investeringen gitt et tap på nesten 800 millioner.