Her ses sveiseroboten WelderMate i sving på pilotanlegget i Mo i Rana. Den sveiser først inni stålmantelen, gjennom luker, før den sveiser ytterkantene på den nye og den gamle mantelen fast til hverandre. Dermed blir elektroden lenger og kan senkes videre ned i smelteovnen, hvor den gradvis brenner opp og må få sveiset på enda en forlengelse. Og enda en ... Her ses sveiseroboten WelderMate i sving på pilotanlegget i Mo i Rana. Den sveiser først inni stålmantelen, gjennom luker, før den sveiser ytterkantene på den nye og den gamle mantelen fast til hverandre. Dermed blir elektroden lenger og kan senkes videre ned i smelteovnen, hvor den gradvis brenner opp og må få sveiset på enda en forlengelse. Og enda en ... Foto: Pioneer Robotics AS & Applica Robot Integration AS

Robot tar «møkkajobben»