• Halvor E. Sigurdsen er fagleder næringsjus hos NHO og utflyttet kristiansander. Han lufter en idé om at bostyrere kan unntas fra bestemmelsen om at informasjon i Konkursregisteret skal være tilgjengelig i kun fem år. FOTO: NHO

Konkursryttere: Ut av registeret etter fem år

Hos NHO kan man godt tenke seg at informasjon fra Konkursregisteret holdes åpen utover dagens grense på fem år. For bostyrere, vel å merke. Men departementet er ikke interessert.