KRISTIANSAND: – Tidlig i 2010 kom Sjur og ville ha meg med på å kjøpe Justneshalvøya. Umiddelbart tenkte jeg «hva skal vi uti der å gjøre?» Men da jeg fikk se hvor flott området er, med luft, sol og vidder, skjønte jeg at det bare var å slå til! sier Jørgen Reme.

Den Sjur han viser til, heter Eftevaag til etternavn. Nå er det drøye 11 år siden de opprinnelige og finansielt pressede, danske eierne av Topdalsfjorden Utvikling AS ble kjøpt ut for 47 millioner kroner. Pluss at kjøperne overtok ansvaret for selskapets gjeld på 160–170 mill.

Hele tiden siden har Jørgen Reme, Sjur Eftevaag og Torgeir Verdal vært med på utviklingen av det som opprinnelig var ei jomfruelig halvøy i Topdalsfjorden. Andre har også vært inne som medeiere, men de tre har stått for kontinuiteten.

Og det har gått bra. Så langt er det blitt 750 boenheter, fra blokkleiligheter til eneboliger.

– Totalt skal det bli 820 enheter før alt er ferdig utbygd, forteller Eftevaag.

Han legger til, tydelig stolt:

– 60–70 prosent av det vi selger nå, er til mennesker som allerede bor på Justneshalvøya. De fleste vil ha noe større, mens enkelte foretrekker en mindre bolig.

foto
Jørgen Reme (t.v.) og Sjur Eftevaag har vært sentrale i utbyggingen av Justneshalvøya fra tidlig i 2010. Så langt har det blitt 750 boenheter, og før de sier seg ferdige, skal det ha blitt 820. I bakgrunnen: Topdalsfjorden. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Tomtepriser

At området er populært, bekreftes av tomteprisene. I disse dager markedsføres eneboligtomter i spennet fra 2,7 millioner kroner for 251 kvadratmeter til 5,25 mill. for 486 kvadrat.

Området er tett bebygd, med ganske ensartet arkitektur og flate tak.

– Kommunen vil ha tett bebyggelse, og da blir det med flate tak. Det vil si; en viss helling har de, forvisser Jørgen Reme. Han har bygd boliger i Kristiansand siden 1972 og sett hva tidligere tiders flate tak kunne skape av trøbbel.

Og apropos priser: Reme bemerker at Justneshalvøya ligger et par knepp under Dvergsnes-nivå.

Solide resultater

Suksessen gjenspeiles også i regnskapstallene. I årene 2010 - 2021 har Topdalsfjorden Utvikling AS omsatt for 628 millioner kroner, gått med totalt 227 millioner kroner i overskudd før skatt, delt ut 110 mill. i aksjeutbytte og et sted rundt 50 mill. i konsernbidrag.

– Ja, det har gått bra. Men lite skulle ha gått galt før resultatene hadde tippet andre veien, og så må du huske at vi kjøpte ut danskene, kommenterer Jørgen Reme.

Håndverkere overalt

Deler av området har de utviklet og solgt selv via Krag Gruppen AS. Andre deler er solgt blokkvis til andre utbyggere, mens enkelte tomter er gått direkte til byggherre.

På veien opp til å treffe Reme og Eftevaag på toppen av Justneshalvøya, observerer Fædrelandsvennen håndverkerbiler overalt.

– Å ja, her oppstår stor verdiskaping og mange årsverk legges ned, kommenterer Sjur Eftevaag.

Noe annet han gjerne snakker om, er velforeningen.

– Med et inngangsgebyr på tusen kroner. Velet er svært aktivt og bidrar til en haug med aktiviteter i området, ikke minst for barn.