To år etter at den sveitsiske storbanken UBS innrømmet å ha bistått tusenvis av utenlandske kunders skatteflukt, er turen kommet til Sveits' nest største bank Credit Suisse. De antas nå å måtte punge ut flere milliarder kroner for å unngå å bli saksøkt av det amerikanske justisdepartementet, melder nyhetsbyrået .

Les også:

  • Afrika lærer skatt av Norge

  • Norske bedrifter gjemmer milliarder i utlandet

  • USA skjuler hemmelige formuer

"Burde ha visst"

Det er gjennom å ta i mot penger som ikke var rapportert til amerikanske myndigheter, at banken skal ha medvirket til skatteunndragelser.

"Managere og bankfunksjonærer som jobber med internasjonal forretningsdrift visste og burde ha visst at de tilrettela og støttet amerikanske kunder i å gjemme unna inntektsskatt" lyder uttalelsen fra USA som skal få Credit Suisse til å krype til korset.

Det sveitsiske banksystemet har i mange år vært kjent for sine tusenvis av hemmelige kontier. Hemmeligholdet har imidlertid blitt langt svakere de siste årene, grunnet informasjonsutvekslingsavtaler mellom Sveits og andre land.

Utleverte hemmlig kontoinformasjon

I 2009 innrømmet verdens største formueforvalter UBS å ha bidratt til skatteunndragelse blant sine amerikanske kunder, og betalte 780 millioner dollar, som tilsvarer 4,3 milliarder kroner, i et forlik med amerikanske myndigheter. I tillegg gav de ut kontoinformasjon fra 4700 kontier.

Dette var likevel bare en brøkdel av kontoene USA hadde bedt om innsyn i.

Totalt ba USA storbanken utlevere informasjon om samtlige 52.000 kontier som knyttes til amerikanere.

Med informasjonen de fikk utdelt, skattla amerikanske myndigheter utro skattebetalere med halvparten av den høyeste saldoen de hadde hatt på sin sveitsiske konto de siste seks år.

Forlik

Nå er det ventet at Credit Suisse vil følge i UBS' fotspor og betale en forliksum til amerikanske myndigheter for å unngå et søksmål.

Skatteadvokat Robert McKenzie i Chicago-firmaet Arnstein & Lehr LLP mener det er "helt sikkert" at Credit Suisse vil inngå et forlik.

"Det eneste lure du kan gjøre når du er tatt, er å benytte deg av det beste tilbudet og betale noen penger," sier han til

Dersom Credit Suisse skulle tape et søksmål, vil amerikanske myndigheter kunne trekke tilbake lisensen til å operere i USA.

I lys av forliket mellom UBS og USA, ventes det et Credit Suisse-forlik på rundt 1 milliard dollar, noe som tilsvarer 5,5 milliarder kroner.

Ny avtale

Onsdag 10. august signerte Sveits og Tyskland en ny avtale i forhold til tyske kunder i sveitsiske banker. Avtalen klargjør at pengene som tyske innbyggere har i Sveits, skal skattlegges til Tyskland, men gir Sveits frihet til ikke å oppgi kontohavernes identitet.