Nye restau­ranter har åpnet til tross for pande­mien