Konkurs til politiet

Bostyrer Øystein Vikstøl har sendt en gatekjøkkenkonkurs til politiet. Mer enn én million skal være underslått.