• Her blir Rune Hogga, Agder Energis programsjef for fleksibilitetsprosjektet, intervjuet av filmteamet som er hyret inn av samarbeidspartner Microsoft. Fra venstre; Rune Hogga, Josh Svare (lydmann), Charissa Sander (produsent) og Chad Courtney (fotograf). FOTO: Jon Anders Skau, Agder Energi

Agder Energi er favoritten til giganten Microsoft

Da giganten Microsoft skulle velge noen å samarbeide med om energistyring endte de opp på Sørlandet hos Agder Energi.