Kjemper mot gigantkrav: Har kommet med forlikstilbud