Norwegian rykker opp fra 60. plass i fjorårets omdømmeundersøkelse til 10. plass i år.

Det er et av de største opprykk i undersøkelsens historie.

Og det er ikke bare for Norwegian at undersøkelsen er god lesning.

Alle reiselivsbedriftene kan nemlig skryte av å ha bedret sitt omdømme det siste året.

Adecco straffes av folket

Reitan trekker Rema ned

Mener navneendring forklarer opprykket

Hvert år undersøker Synovate nordmenns holdninger til store norske bedrifter. I år er det 20. gang undersøkelsen blir gjennomført og i alt er 116 bedrifter i 14 ulike bransjer vurdert.

Norwegian er det selskapet som har størst fremgang i år, en fremgang på 22 prosent.

Hele 74 prosent av de spurte har et godt totalinntrykk av Norwegian, mens 8 prosent svarer at de har et dårlig inntrykk.

— Mye av dette skyldes en navneendring i undersøkelsen, fra Norwegian Air Shuttle til bare Norwegian, sier administrerende direktør Erik Dalen i Synovate.

Dette er ikke Norwegian selv enige i.

— Når det kommer til det gamle navnet, så finnes det ingen selskap å forveksle oss med som har et lignende navn. Derfor har vi lite tro på denne forklaringen. Undersøkelsen viser jo at andelen som ikke har noen formening er veldig liten, så da holder ikke denne forklaringen vann, mener Anne-Sissel Skånvik, kommunikasjonsdirektør i Norwegian.

Norwegian kutter alle ruter fra Rygge

Har blitt mer profesjonelle

Selv om de har foretatt en navneendring, mener Dalen likevel at endringen er så stor at han sammenligner selskapet med Ikea, årets vinner.

— Ikea gikk noen få plasser opp noen år, og gjorde noen byks andre år. Nå ligger de helt i toppen. Jeg tror Norwegian kommer til å klatre enda høyere på listen over de mest likte selskapene i Norge, sier Dalen.

Han understreker at det er avhengig av at de klarer å unngå forsinkelser og dårlig service.

Synovate mener at både navneendring og markedsmessige forhold som gode økonomiske resultater og gode passasjertall, bidrar til Norwegians fremgang i år. Også økende profesjonalitet nevnes.

— I Norwegians tidlige periode var det grufulle eksempler på at passasjerer fra et helt fly ble stående igjen i mange dager. Nå har selskapet fått opp en regularitet og profesjonalitet som gjør at passasjerene stoler på selskapet på lik linje med for eksempel SAS, sier Dalen.

Air Berlin satser hardere på Norge

Norwegian tror ærlighet betyr mye

Skånvik mener at eksemplene Dalen kommer med er gamle, og at disse ligger i fortiden. Hun mener at det er flere forklaringer på Norwegian sterke plassering i år, og at disse virker sammen.

- Vi skifter ut fly i rekordfart, vi tilbyr i motsetning til vår største konkurrent bredbånd om bord, vi er ærlige og redelige i våre reklame- og annonsekampanjer, samtidig som vi har en punktlighet og regularitet i verdensklasse. Dette er grunnen til at vi nå gjør det så bra, sier Skånvik.

Skånvik tror selskapet tjener mye på å være ærlige og redelige overfor kundene, særlig når det kommer til reklame og markedsføring. Hun tror også at mange av de reisende har fått med seg og reagert på at Norwegian må tjene alle sine penger på egen hånd uten hjelp fra staten, og at dette bidrar til deres sterke plassering i år.

Norwegian har gjort SAS bedre, og Norwegian strekker seg etter SAS sin kvalitet som flyselskap. Dette fører til sunn og god konkurranse, noe som er bra for de reisende.

Knut Morten Johansen, SAS

Leserne raser mot hotellsøkemotorer

SAS blant de dårligst likte

61 prosent av de spurte har et godt totalinntrykk av SAS, mens 21 prosent svarer at de har et dårlig inntrykk.

— Denne undersøkelsen bekrefter at vårt omdømme stadig forbedres etter noen vanskelige år. Vi ser en kundetilfredshet som er høyere enn på mange år, noe vi er veldig fornøyde med, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.

SAS ligger nå på en 30. plass totalt, men samtidig ligger de også på 9. plass i listen over de selskapene som er dårligst likt.

— De som bruker SAS er fornøyde og rangerer oss høyt, samtidig så må vi selvsagt ta innover oss at over 20 prosent er kritiske til selskapet. Vi har hele tiden som mål å bli bedre, også i opinionen blant dem som ikke flyr så ofte, sier han.

Johansen sier at de ikke liker å være på listen over de dårligst likte, men håper at de allerede neste år skal se at langt færre misliker SAS.

Måtte kjempe mot reiseoperatør i 13 måneder

Streik og aksjoner har gjort sitt

For 15–20 år siden lå SAS helt i toppsjiktet på denne undersøkelsen. Deretter falt de ned blant de aller siste på listen. Så har de sakte, men sikkert krabbet seg oppover på listen igjen. Dalen mener at dette har sine forklaringer.

- SAS har båret byrdene til flybransjen. Det var vanskelige markedsforhold, omstruktureringer og billigselskaper som skapte problemer for de tradisjonelle flyselskapene. Dette førte til at SAS måtte rasjonalisere, noe som igjen skapte enormt med bråk blant de ansatte. Det merket nok passasjerene mest gjennom streiker og aksjoner som påvirket den enkeltes reise, forklarer Dalen.

Dalen mener at de ansatte i SAS har bidratt enormt mye til SAS fall på denne listen.

Johansen tror også at tidvis uro i bransjen og i selskapet har bidratt til at SAS har falt på listen over tid.

- Tidligere har vi blitt bedømt hardt, men jeg tror at folk nå ser at vi fremstår som fornyet. Vi har nå en ro og motivasjon i selskapet som vi ikke har hatt på mange år, samtidig som vi har en punktlighet i verdensklasse. På tross av en tøff periode hvor mange ansatte måtte gå, har vi nå kommet ut av det som en bedrift som går i overskudd, sier Johansen.

Johansen vil ikke gi de ansatte skylden for at selskapet totalt sett har falt på listen siden undersøkelsens start. Han mener tvert imot at de har bidratt til at SAS nå opplever gode resultater, på tross av at det er blitt kuttet drastisk i ansatte de siste årene.

Overtro herjer fortsatt

Fortsatt en god posisjon i markedet

Synovate skriver i sine merknader at hvis SAS i Norge kan unngå streiker og forsinkelser, spås de en videre fremgang i omdømmet. Viktig er det også at selskapet viser seg konkurransedyktige på kombinasjonen pris og kvalitet de nærmeste årene.

- Det er bare 17–18 prosent av de spurte som ikke har noe inntrykk av SAS. Det betyr at de har en veldig god posisjon i markedet, sier Dalen.

Nettopp dette mener Johansen er viktig for å tolke resultatene.

- SAS er en stor, kjent og sentral bedrift, og derfor vil også mange ha en mening og et inntrykk av oss. Dette kan også bidra til at man blir straffet hardt når man går igjennom en vanskelig periode, sier Johansen.

Nå kan du trene på hotellrommet

Setter pris på konkurranse

Når det kommer til Norwegians voldsomme byks på årets liste, mener Johansen at dette kan forklares med at kundene anerkjenner Norwegian som en dyktig og viktig konkurrent.

- Norwegian har gjort SAS bedre, og Norwegian strekker seg etter SAS sin kvalitet som flyselskap. Dette fører til sunn og god konkurranse, noe som er bra for de reisende, sier Johansen.

Johansen mener at det viktigste for SAS fremover blir å levere et punktlig og godt produkt, og fortsatt levere konkurransedyktige priser uten mange tilleggsgebyrer.

Få de siste reisenyhetene på Facebook:

Aftenposten REISE,

Følg oss på Twitter:

@aft_reise