På Oslo Børs er det fortsatt langt mellom de kvinnelige konsernsjefene.
  • Gir kvinnene skylden

  • Ap åpner for kjønnskvotering i vanlige AS

  • Vil tvinge kvinner til Davos

Etter at kvoteringsloven i ASA-styrer trådte i kraft for 3,5 år siden har Norge havnet i verdenstoppen når det gjelder kvinnelige styrefolk i store selskaper. Men dette har ikke ført til et rush av kvinnelige konsernsjefer – selv om dette har vært en villet politikk fra regjeringens side en årrekke.

Allerede i 2003 var dette et tema da Statoil både skulle ha ny styreleder og ny toppsjef. Sylvia Brustad, som den gang var energipolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet, krevde at en av postene skulle besettes av en kvinne. Man endte opp med to menn.

Svart Næringsminister Trond Giske vil også ha flere kvinner inn i ledelsen i statsselskapene. I januar i år sa han til Dagens Næringsliv at toppene er mannsdominert.

— Det er et av de siste svarte likestillingsområdene, sa Giske den gang.

Det har han kanskje rett i, for på Oslo Børs er det fortsatt langt mellom de kvinnelige konsernsjefene.

Aftenposten har gått gjennom alle de 220 selskapene på listene til Oslo Børs og Oslo Axess, og funnet seks kvinnenavn og 214 mannsnavn i toppsjefsstolene. Det betyr at det er menn på topp i nærmere 97,5 prosent av selskapene.

Selskapene som styres av kvinner er verdt rundt 12 milliarder. Det tilsvarer rundt 7 promille av de rundt 1700 milliardene som er den totale verdien av selskapene på Oslo Børs.

— Hopp i det MediStim-sjef Kari Eian Krogstad, som er en av de fem toppsjefene, mener flere kvinner må tørre å hoppe i det.

— Mange kvinner er altfor kritiske til egen kompetanse. Jeg har selv aldri hatt som mål å bli sjef i et børsnotert selskap, men jeg har alltid sagt ja når jeg er blitt spurt om å påta meg spennende oppgaver, sier Eian Krogstad, som ønsker å ufarliggjøre det å bli toppsjef.

Hun synes heller ikke kvinnene bør være for opptatt av problemene i med å finne balansen mellom jobb og familie.

— Bruk ektemannen - Man må søke hjelp og få husbonden til å stille opp, sier tobarnsmoren.

Hun vet ikke om det er så mye Giske og co. kan gjøre for å endre situasjonen.

— Jeg synes vi har gode ordninger i Norge. Drivkraften må komme fra kvinnene selv. Kvinner har en sterk vilje til å ta utdanning, men det er i de neste stegene det butter, sier hun.

Irene Waage Basili som i mars ble konsernsjef i GC Rieber Shipping mener dette er en sammensatt problemstilling.

— Det er fortsatt langt færre kvinner enn menn i underskogen av mellomledere og toppledere. Spørsmålet er også om det er kvinnene som ikke vil eller at de ikke slipper til. Jeg har ikke noe klart svar, sier hun.

Ikke noe glasstak Waage Basili har jobbet innen shipping i 20 år, som er en veldig mannsdominert bransje, men hun har aldri møtt glasstaket eller følt at hun har blitt stoppet på grunn av kjønn.

— Jeg har hele tiden tatt utfordringer og vokst med dem, sier Basili.

Hun synes mediene skriver mye om kvinner som legger karrieren til side når de får barn.

— I stedet for å problematisere det å kombinere toppjobb med forsørgeroppgaver burde man heller fortelle hvor morsomt og spennende det er å ha topplederjobber. For det er det, sier Waage Basili som selv har barn på 7 og 10 år.

Hun mener kvinner må si fra når de ønsker nye utfordringer.

— Mange kvinner sitter stille og håper at de skal bli oppdaget og spurt, sier Waage Basili.

— Vegrer seg Også ContextVision-sjef Anita Tollstadius mener flere menn enn kvinner har mot not til å ta på seg utfordrende jobber.

— Mange kvinner vegrer seg for å ta lederoppgaver hvis de ikke føler at de har tilstrekkelig støtte. Noen synes nok også det er vanskelig å kombinere topplederkarrière og omsorgen for små barn, sier hun.

De siste av de fem kvinnelige sjefene, Toril Eidesvik og Anette S. Olsen leder familieselskaper. Olsen er sjef i både Bonheur og Ganger Rolf, som i hovedsak er forvaltningsselskaper med eierposter i andre selskaper i Fred. Olsen-familien.

Trekker vi fra markedsverdiene i disse selskapene, står de fire andre kvinneledede selskapene for bare 1 promille av børsverdiene. Eidesvik og Olsen ønsker ikke å uttale seg.