Sørlandets Ferdiggress AS holder på med det navnet indikerer og har tilhold i Søgne, ikke langt fra hovedeieren, maskinentreprenørfirmaet Per Try AS. Det bør legge til rette for samdrift.

Som naturlig er i Norge, er ferdiggressproduksjon sesongvirksomhet. Riktignok er det tre ansatte, men ikke året igjennom.

Per Try AS eier 55 prosent av aksjene, mens Landskapsentreprenørene AS har 25 prosent og Østfold Gress 20 prosent. Faglige slektninger, alle tre. Per Gudbrand Nome Try er styreleder, med seg rundt bordet har han Johnny Trandem fra Østfold Gress samt Egil Johnsen og Erik Johnsen fra Landskapsentreprenørene.

Sørlandets Ferdiggress AS
20152014
Inntekter2,02,1
Ord. avskrivninger0,00,0
Driftsresultat0,30,0
Resultat før skatt0,30,0
Anleggsmidler0,10,0
Omløpsmidler0,80,4
Egenkapital0,60,4
Langsiktig gjeld0,20,1
Kortsiktig gjeld0,00,0
Aksjeutbytte0,00,0
Regnskapets info.nivåK
InntjeningJL
BetalingsevneJJ
EgenkapitalandelJJ
Antall ansatte3
Alle regnskapstall i mill. kroner