Stridens kjerne var om DNBs forvaltning av flere aksjefond var tilstrekkelig aktiv, slik banken hevdet.

– Høyesterett har i dag gitt Forbrukerrådet medhold i saken mot DNB Asset Management. Vi erkjenner at vi ikke nådde fram med vårt syn om at fondene det var snakk om var forvaltet i tråd med det som var forespeilet kundene, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til NTB.

– Det betyr samtidig at vi nå skal betale ut cirka 350 millioner i honorarer til andelseierne, i tråd med dommen, fortsetter han.

– Mot en gjeng med amatører

En av dem som var med på gruppesøksmålet, er Tom Loe fra Harestua i Lunner kommune.

– Dette er en stadfestelse av at en stor og profesjonell aktør ikke kan gjøre som den vil mot en gjeng med amatører, sier han til NTB.

Selv sitter han igjen med rundt 100.000 kroner etter utfallet av gruppesøksmålet – og betegner seg ikke som en amatør i økonomisammenheng.

For Loes del begynte saken allerede før gruppesøksmålet ble tatt ut. Høsten 2014 kontaktet han sin lokale DNB-filial fordi han mente honoraret han betalte banken for forvaltning av et fond, var for høy. Han ble ikke hørt, og i begynnelsen av 2015 avsluttet han sitt nesten 50 år lange kundeforhold til banken.

Med dommen i Høyesterett er saken endelig avgjort.

– Litt ironisk vil jeg rette en stor takk til DNB for å ha tatt dette til Høyesterett, for da ble avgjørelsen enda mer prinsipiell, sier Tom Loe.

Spareprodukt «av lav kvalitet»

Forbrukerrådet har hele tiden ment at DNBs kunder hadde krav på et prisavslag for et spareprodukt «av lav kvalitet».

– Det prinsipielle i denne saken er nå avklart: Har du betalt for mye for en tjeneste, så har du krav på prisavslag – også når du har handlet finansielle produkter. Det er av stor betydning for svært mange forbrukere, sier en jublende Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.

I dommen slår Høyesterett fast at forvaltningen av fondene ikke var i samsvar med den inngåtte avtalen med andelseierne.

«Fondene var ikke forvaltet slik at andelseierne hadde fått den finansielle risikoeksponeringen – og dermed muligheten for meravkastning ut over fondenes referanseindeks – som de hadde betalt for», skriver retten i sammendraget.

Skjønnsmessig prisavslag

Høyesterett konkluderer med at vilkårene for prisavslag er oppfylt, selv om det ikke var mulig å påvise en markedspris for den mangelfulle ytelsen. Prisavslaget ble skjønnsmessig satt til 0,8 prosent av den enkeltes fondsandel.

Høyesterett understreker at dommen har betydning for tolkningen av avtaler om fondsforvaltning mellom finansforetak og ikke-profesjonelle investorer.

DNB ble i Borgarting lagmannsrett dømt til å betale tilbake 345 millioner kroner til de aktuelle fondskundene etter å ha tapt norgeshistoriens største massesøksmål, men anket dommen. Det skjedde etter at Oslo tingrett ga DNB medhold, en dom som Forbrukerrådet anket.

Alle får brev

DNB kommer til å betale pengene så raskt som mulig, opplyser informasjonsdirektør Even Westerveld.

– Kundene vil få beskjed fra oss så snart vi er klare til å betale ut, så de trenger ikke å ta kontakt med oss. Alle kunder som har krav på erstatning vil få brev i nettbanken eller i posten der de blir bedt om å gi banken tilbakemelding på hvilken konto de ønsker pengene utbetalt på, sier han

I gjennomsnitt er det snakk om 1.900 kroner per kunde, men mange vil få langt mindre enn dette, siden enkelte større kunder drar opp gjennomsnittet.