• Nordea og DNB har tidligere økt lånerentene til personkundene sine. Nå følger Sparebanken Sør etter. FOTO: Tore-André Baardsen

Renteøkning fra Sparebanken Sør

Regionbanken har besluttet å øke utlånsrentene med inntil 0,15 prosentpoeng.