ARENDAL: – Jeg gleder meg til å delta i regjeringens ekspertutvalg for klimavennlige investeringer. Dette er et utrolig viktig tema for Norge og framtiden, og jeg tror at min kompetanse og erfaring fra å jobbe i børsens største fornybarselskap kan gi et verdifullt bidrag til utvalget, uttaler Ingunn Ettestøl i en pressemelding.

Thina Saltvedt leder

Utvalget hun nå inngår i, ledes av Thina Saltvedt, sjefsanalytiker «Sustainable Finance» i Nordea.

– Ingunn har lang erfaring fra kraftmarkedet og god innsikt i hvordan det fornybare markedet fungerer. Det ligger mange spennende muligheter for Norge og norske bedrifter i det grønne skiftet. Derfor er det viktig at vi har den riktige forståelsen for å kunne se og forvalte mulighetene, sier Saltvedt i den samme pressemeldingen.

Ser på rammevilkårene

Ekspertutvalgets mandat er å vurdere om dagens rammevilkår bidrar til et velfungerende marked for samfunnsøkonomisk lønnsomme, klimavennlige investeringer.

– Vi skal blant annet se nærmere på hvordan dagens rammevilkår fungerer for å nå Norges klimamål, hva som skal til for å fremme investeringer i fornybar energi, om det er sider ved det finansielle markedet som påvirker klimavennlige investeringer, og hvilke konkurransemessig fortrinn og muligheter som ligger i våre lange verdikjeder for bruk av fornybar energi, forteller Saltvedt.

Utvalget, som har totalt 12 medlemmer, skal levere sin rapport innen utgangen av juni 2022.