Det er få spor av dårligere tider i kvartalsresultatene for Norges nest største og tredje største bank. Både Nordea og Handelsbanken fikk mye lavere tap på utlån i 3. kvartal enn i 2. kvartal.

— De lave tapene viser at vi har lykkes med å vurdere lånesøknadene. I tidligere kvartaler har vi hatt noen store enkeltengasjementer som har gjort at tapene var høyere, sier kommunikasjonsdirektør Rune Sjøhelle i Nordea Norge om de reduserte tapstallene.

Adm. direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken Norge sier det slik:

— Det viktige er å ha lave tap over tid. Det har vi, selv om dette svinger litt fra kvartal til kvartal.

Nordea har ikke merket noe til svakere fart i norsk økonomi. Men ting kan snu.

— Hvis usikkerheten i aksjemarkedet og rentemarkedet forplanter seg til folk flest, kan de bli mer forsiktige i forbruket sitt. Hittil har vi ikke merket noe til dette, sier Sjøhelle.

Det har heller ikke Tjernsmo.

- Vi merker ikke noe til dette blant husholdningene. Men hvis ledigheten stiger, kan det påvirke boligprisene. Det er lave renter, og de vil være lave lenge. Det bidrar til god økonomisk handlefrihet hos folk flest , sier han.

De to bankene la frem sine resultater onsdag. Tordag 23. oktober kommer Norges største bank DNB med sine kvartalsresultater.

Omtrent samtidig legger Norges Bank frem sin rentebeslutning. Alle de 15 økonomne nyhetsbyrået Reuters har spurt venter uendret styringsrente på 1,5 prosent. Men det er nok forventninger til hva sentralbanksjef Øystein Olsen vil si om fallet i oljeprisen.

Les også:

Marginen på kundene

Når det gjelder å tjene penger på utlån og innskudd går Nordea og Handelsbanken hver sin vei. Utlån til høyere rente enn de betaler til sparekundene (netto renteinntekter) er bankenes desidert viktigste inntektskilde.

Hittil i år har Nordea tjent 400 millioner kroner mer i netto renteinntekter enn i de tre først kvartalene i fjor, men økningen i 3. kvartal var svært liten.

-Våre netto renteinntekter har økt hittil i år fordi vi låner ut mer. Samtidig har marginen sunket gjennom året, sier Sjøhelle.

Handelsbanken er har tjent litt mindre hittil i år enn en i samme periode i fjor, men økte inntjeningen fra 2. til 3. kvartal.

— Den underliggende trenden er at marginen har falt gjennom året. Vi kompenserer dette med økt volum på utlån og innskudd, og ved å tjene mer kapitalforvaltningen, sier Tjernsmo.

Nordea tjener mer

Nordea er nest størst i Norge og halverer tapene fra 2. til 3. kvartal i år.

Sammen med økte inntekter og kraftige kutt i lønnskostnadene fører dette til at driftsresultatet øker med en femtedel fra 2. til 3. kvartal. Da er det korrigert for engangseffekter.

I de tre første kvartalene har driftsresultatet økt med 13 prosent til 5,2 milliarder kroner.

Hittil i år har banken tjent 7,3 milliarder kroner i netto renteinntekter . Det er 400 millioner kroner mer enn i de samme tre første kvartalene i fjor.

Handelsbanken tjener det samme

Handelsbanken har en størrelse som er omtrent en tredjedel av Nordea. Kraftig reduserte tap bidro sterkt til at driftsresultatet i 3. kvartal øker med nesten 10 prosent fra 2. kvartal.

Regnet hittil i år er driftsresultatet det samme som i de tre første kvartalene i fjor, og ligger på kanpt 1,8 milliarder kroner

Netto renteinntekter økte litt fra 2. kvartal, mens de samlet hittil i år har gått litt ned. Hittil i år har Handelsbanken hatt knapt 2,4 milliarder kroner i netto renteinntekter