• Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for E 18 Langangen - Grimstad, ser her på kartet for den pågående utbyggingen av strekningen Arendal - Tvedestrand. FOTO: Richard Nodeland (arkiv)

Satser på byggestart i 2020

Arendal-Grimstad og Tvedestrand-Dørdal er de to gjenværende strekningene som gjenstår før firefelts E 18 gjennom landsdelen er ferdig. Målet er få på plass anbefalt korridor innen 2018 og byggestart to år senere.