Eva Katrine Moi Skøie har 32 ansatte ved de fire Majas-salongene sine, alle permitterte nå. Hun er glad for at både arbeidstager og arbeidsgiver må bære en mindre del av byrden ved permitteringer. Eva Katrine Moi Skøie har 32 ansatte ved de fire Majas-salongene sine, alle permitterte nå. Hun er glad for at både arbeidstager og arbeidsgiver må bære en mindre del av byrden ved permitteringer. Foto: Rune Øidne Reinertsen (arkiv)

Permitteringsendringene godt mottatt