Det var eier og leder av Foss Bad på Birkeland, Tone Foss Bye, som krevde og fikk svar fra Solberg i forrige valgkamp, i Lillesand 13. august i 2013.

Foss hadde investert i nye maskiner for å sikre arbeidsplasser — og fått eiendomsskatten tredoblet.

— Jeg er glad for at statsministeren innfrir løftet slik at vi ikke lenger skal skattlegges for maskinene våre. Dette er bra for tusenvis av små og mellomstore bedrifter i landet. Men samtidig går det an å bruke hodet, og jeg ser innvendingene fra kommunene, sier Foss Bye.

Det kan være behov for en ny prat på benken i Lillesand, med andre ord.

Rådmann Svein Skisland og ordfører Torhild Bransdal reagerer sterkt på regjeringens forslag til endringer i eiendomsskattereglene. Vennesla kommune vil tape rundt 10 millioner kroner. Foto: Odd Inge Rønning Uleberg

For:18. juni gjennomførte finansminister Siv Jensen løftet til Solberg og sendte forslag til nye eiendomskatteregler ut på høring. Det lanseres ulike modeller, men regjeringen går, litt enkelt sagt, inn for å fjerne all eiendomskatt på produksjonsutstyr.

Du kan lese høringsteksten her.

Det betyr at det ikke lenger bare er maskinene til Norges mange små og mellomstore bedrifter som skal slippe eiendomsskatt. For eksempel faller skatt på trafostasjoner, kraftlinjer og vindmøller bort. Det samme gjør skatten på store deler av Norges største industrianlegg, unntatt vannkraftanlegg.

Det er snakk om tap for kommunene på 1,2 milliarder kroner. Øygarden kommune har Mongstad-anlegget og kan tape over 100 millioner kroner alene. Det samme kan Hammerfest som til nå ha fått store inntekter fra Statoils anlegg.

— Dette er dramatisk. 10 millioner kroner utgjør 20 prosent av eiendomsskatten vår.

Vennesla har mange kraftlinjer, samt Statnetts store anlegg på Støleheia. Vennesla ligger an til å tape ti millioner kroner i året. De fleste innlandskommunene på Agder vil tape betydelige beløp. Regnestykkene er ikke helt klare ennå.

— Dette er dramatisk. 10 millioner kroner utgjør 20 prosent av eiendomsskatten vår, sier rådmann Svein Skisland.

Ordfører Torhild Bransdal (KrF) tordner mot regjeringen.

— Igjen skal de små betale for å gi skattelette til de store. De nye reglene vil først og fremst gi skattelette til store statsbedrifter, mens vi i distriktene mister inntekter, sier hun.

Bransdal frykter også det vil bli vanskeligere å bygge infrastruktur i fremtiden.

— Hvorfor skal norske kommuner støtte store utbygginger for fellesskapet, hvis vi ikke lenger kompenseres for naturinngrepene og naturressursene? Eiendomsskatt på kraftlinjer og store produksjonsanlegg er der av en grunn, sier hun.

Arild Windsland, ordfører i Birkenes, tror regjeringen lytter. Hans kommune kan tape store fremtidige inntekter fra vindmøller. Foto: Henrik Ihme

Til uka samles Landssammenslutningen av Vannkraftkommuner (LVK) til landsmøte i Kristiansand. Der vil de nye skattereglene bli et viktig tema.Birkenes-ordfører Arild Windsland (H) husker at saken startet med at bedriftseiere i hans egen kommune fikk Erna Solberg til å love. Nå ønsker Birkenes en større vindmølle-utbygging, ikke minst for å få fem millioner ekstra i året i eiendomsskatt.

— Du kan tape mye nå, hva sier du?

— Dette er en høring fra regjeringen. Vi må få til endringer. Vi må sørge for en fornuftig skattelette, sier Windsland.

- Heller bunnfradrag

Statkraft, Statnett og Statoil. Det er bedriftene som vil tjene mest på at det ikke lenger skal kunne ilegges lokal eiendomsskatt på produksjonsutstyr.

— Hvis man ønsker å hjelpe landets små og mellomstore bedrifter, kan man innføre et bunnfradrag, i stedet for å hindre kommunene i å få skatt fra noen av landets største selskaper, sier Torfinn Opheim.

Han er styreleder i Landssammenslutningen for Vannkraftkommuner og sier 343 norske kommuner vil tape inntekter på forslaget fra regjeringen.

— Det er dramatisk å fjerne lokal skatterett på denne måten. Regjeringen anslår selv kommunens tap til 1,2 milliarder kroner, sier han.

Opheim lurer på hvordan Norge skal få til store infrastruktur-utbygginger hvis kommunene mister retten til skattlegging av produksjonsutstyr.

PS:

Erna Solberg har sittet opptatt i blant annet møter om budsjett, og har ikke hatt anledning til å kommentere denne saken, melder Statsministerens kontor.

  • Hvis man ønsker å hjelpe landets små og mellomstore bedrifter, kan man innføre et bunnfradrag, i stedet for å hindre kommunene i å få skatt fra noen av landets største selskaper