Stortinget vedtok 16. februar 2007 at spørsmålet om et gjeldsregister i Norge var aktuelt, og ba regjeringen finne ut hvorvidt et nasjonalt register over privatpersoners gjeld vil kunne begrense gjeldsproblemer i befolkningen.

Juss-Buss tror innføringen av et gjeldsregister kan være riktig fordi det vil være en effektiv måte å få folk som ikke kan håndtere gjeld fra å ta opp et lån.

Datatilsynet er imidlertid negative da de mener det er umulig å holde dette registeret oppdatert.

Les også: GE Money Bank: — Kunden har ansvar for å vurdere egen betalingsevne.

Utført av BI-professor

Tore Bråthen, Professor dr. juris ved Handelshøyskolen BI, har utredet et mulig gjeldsregister for Regjeringen.

Han har utført oppdraget sammen med førsteamanuensis Ole Skalpe og førstelektor Monica Viken.

Lagt frem i dag

Utredningen ble i dag presentert for barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Departemenetet skal lese utredningen nøye, sende ut en høring og komme tilbake med spørsmål.

— Vi kommer ikke til å ta stilling til dette før til høsten, forteller Huitfeldt.

I utredningen er det tatt stilling til hvem som skal finansiere listen, hvem som skal registreres, hva slags lån som skal være med, hvor ofte listen skal oppdateres og hvem som skal ha tilgang til den.

Bråthen selv mener det kan bli vanskelig med et heldekkende register, i forhold til sikkerheten rundt personvern.

I tillegg mener han at hvis registeret skal være hensiktsmessig for de som har behov for opplysningene, må det være oppdatert til enhver tid.

— Hvis dette skal fungere må all innrapportering skje fortløpende, og dette vil være vanskelig å utføre og kontrollere, mener Bråthen.

Les også: Foreslår sentralt gjeldsregister

Kan spare tid

Det positive med dette registeret er at kredittvurderingene vil bli mer effektive og rimelige, og registeret vil fange opp dem som klarer å håndtere mer lån enn det de har i dag.

Kredittilsynet har flere ganger vurdert opprettelsen av et gjeldsregister her i Norge.

— Vi har tidligere pekt på andre lands erfaringer som tilsier at det er en relativt krevende oppgave å opprette og vedlikeholde et register som er korrekt i alle hendelser, forklarer Kjell Arne Aasgaarden, seksjonssjef i Kredittilsynet.

Synes du det er behov for et gjeldsregister i Norge? Del din mening med andre lesere i kommentarfeltet til høyre.

Sjekk skattelistene her.