KRISTIANSAND: − Våre beregninger viser at totalt vil strømstøtten til husholdninger på Agder utgjøre cirka 170 millioner kroner for desember, og i snitt gir det en støtte på vel 1200 kroner til hver av våre rundt 140.000 husholdningskunder, sier Ole-Herman Cappelen, seksjonsleder nettkunde i Agder Energi Nett.

Det er nettleieselskapene som har fått ansvar for oppfølging av Statens kompensasjonsordning for høye strømpriser, som for Agder vil si Agder Energi Nett.

Ordningen, som ble lansert i desember, går ut på at strømkundene får tilbakebetalt 55 prosent av kostnadene over 70 øre per kWt før mva. Beløpet blir trukket fra den månedlige regningen for nettleie.

Støtte på 73,62 øre/kWt

– Nå er gjennomsnittlig områdepriser klare, og for kundene på Agder betyr dette en støtte på 73,62 øre/kWt med moms for forbruket i desember. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundens bankkonto eller trukket fra strømregningen, fortsetter Cappelen og legger til at dette, grovt sett, vil gjelde de aller fleste husholdningskunder.

Har du strømavtale med en leverandør med avtale om gjennomfakturering, altså at du mottar en samlet faktura fra sin strømleverandør, for både strøm og nettleie, vil beløpet bli fratrukket selve strømregningen.

På samme faktura vil det komme fram hva strømstøtten utgjør. Øvrige strømkunder vil kunne se strømstøtten for egen bolig på nettleieregningen.

Ordningen gjelder kun for husholdninger, så fritidsboliger og næringskunder får ingen reduksjon på strømregningen.

Taket for kompensasjon er på 5000 kWt per måned. Forbruk over dette kompenseres ikke.

– Men det er svært få husholdninger som overstiger maksgrensen, sier Cappelen.

Maksstøtte på 3681 kroner

En husholdning med et forbruk på 1000 kWt i desember, vil få en strømstøtte på 736 kroner. Er forbruket 2000 økes støtten til 1472 kroner.

Maks strømstøtte for en husholdning på Agder i desember vil være 3681 kroner, som tilsvarer et forbruk på 5000 kWt.

Strømstøtteordningen vil vare ut mars i år.