Slik skal Telenor sikre internettdekning i grisgrendte strøk

foto